Naasten

Naasten zijn welkom bij Ups & Downs

De naasten van personen met een bipolaire stoornis of depressie, zoals partner, ouder, kind, zus, broer, vrienden of collega’s komen ook nauw in aanraking met de gevolgen van deze ziekte. Zij begrijpen soms niet waarom hun partner, ouder of kind nu eens zus dan weer zo reageert. Hoe kan het ook? De persoon zelf kan het vaak ook niet goed verklaren.

In onze praatgroepen zijn alle naasten van harte welkom. Naasten spelen een belangrijke rol en dit om volgende redenen :

  • vaak is het niet gemakkelijk om om te gaan met iemand in de directe omgeving die manisch of depressief is. Dat creëert een extra druk op de naaste. Tijdens onze bijeenkomsten krijgen de betrokkenen de kans om met elkaar in contact te komen en zo ervaringen en informatie uit te wisselen. Omdat onze bijeenkomsten gedeeltelijk gemengd of volledig apart zijn, geeft dit een bijzonder vruchtbare uitwisseling waarbij alle deelnemers van elkaar leren.
  • de personen met een bipolaire stoornis of depressie en de naasten gaan, als een manie of depressie achter de rug is, weer samen verder. Ook daarbij kan lotgenotencontact ondersteunen.

Onze bijeenkomsten brengen zowel voor de personen met een bipolaire stoornis of depressie als de naasten een beter inzicht in de ziekte. Dat biedt voor beiden een stevige basis om eventuele moeilijke “perioden“ die later nog volgen samen beter te doorstaan en zonder kleerscheuren door te komen.

Inspiratie

Het komt voor in de beste families door Griet Frère (Similes).
Getuigenis naaste: Helena
Meer tips hoe je als naaste reageert op iemand met een depressie.
Meer tips hoe je als naaste reageert op iemand met een psychose of manie.
Brochure Plusminus: ‘Hoe u de ander en uzelf kunt helpen’.
naasteninkracht.nl:  interessante site met verhalen, animatiefilmpjes en nuttige tips in verband met zelfzorg, grenzen stellen, financiën …
In Nederland werd een interessante GGZ-standaard ontwikkeld voor hulpverleners voor samenwerking met en ondersteuning van naasten.
In Vlaanderen werd in juli 2021 met dat doel eveneens een multidisciplinaire richtlijn gepubliceerd, de ‘Familiereflex‘ genaamd. Zie: familiereflex.be.

Zelfzorg, ook bij naasten

Het is belangrijk dat je als naaste van een persoon met een depressie of bipolaire persoon de zelfzorg niet uit het oog verliest. Want anders zou je als naaste of mantelzorger ook wel ‘ns zelf onderuit kunnen gaan. Besteed daarom aandacht aan je eigen ‘mentale hygiëne‘. Draagkracht en draaglast moeten in evenwicht worden gehouden. Zorg er op tijd en stond voor terug ‘bij te tanken’ met voedende initiatieven. 

Kennis over en inzicht in de ziekte is ook voor de naaste zeer belangrijk. Zo begrijp je je partner, ouder, kind, vriend of collega beter.  Op onze site kun je alvast diverse brochures gratis downloaden waarvan de Zelfzorggids zeker een aanrader is.  Hierboven vind je onder ‘inspiratie’ ook een aantal bronnen. 
Idealiter wordt er in de ziekenhuizen ook psycho-educatie aangeboden voor partners, maar helaas is dat aanbod quasi onbestaande. Als de vraag voldoende wordt herhaald, zal dat de ziekenhuizen misschien aansporen om dat te organiseren. Stel dus de vraag!
Uiteraard ben je als naaste ook welkom bij een van onze praatgroepen
 
Als kind van een ouder met psychische problemen (KOPP) of met afhankelijkheidsproblemen (KOAP) zit je waarschijnlijk met heel wat vragen. Je begrijpt niet goed wat er met je ouders aan de hand is, je vindt het moeilijk om erover te praten of hebt het gevoel dat anderen niet begrijpen wat er bij jou thuis aan de hand is. Praat erover en zoek dan zeker hulp. O.a. op de sites van het Familieplatform  en Psychose.net vind je als ‘kind van’ heel wat extra informatie.
der met rijpt niet goed wat er met je
Meer informatie: