Onze activiteiten

Regiogroepen

De belangrijkste pijler van de werking van Ups & Downs zijn de maandelijkse bijeenkomsten van onze regionale praatgroepen.

Ga naar regiogroepen.

Jaarlijks Forum

Ups & Downs organiseert jaarlijks een Forum. Dit is een studie-/ontmoetingsdag waar patiënten, familieleden en betrokkenen en ook hulpverleners elkaar vinden. Onderaan in de rubriek  eerdere berichten vindt u enkele verslagen en presentaties van vorige edities.

De volgende editie vindt plaats op 12 oktober 2024 in het Guislain Vormingscentrum te Gent. Noteer de datum alvast in je agenda!

Informatie

Ups & Downs verspreidt objectieve en doorleefde informatie aan haar leden en verder. We hebben verschillende brochures en geven ook een kwartaaltijdschrift uit.

Overzicht  publicaties.

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger werken voor Ups & Downs. Zij zijn vergevorderd in hun herstelproces en delen hun ervaringskennis graag met anderen.
Ervaringsdeskundigen betekenen een meerwaarde voor de (zelf)zorg van personen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit hun ervaring zijn ze goed geplaatst om de stem te zijn van deze personen.

Onze ambassadeurs geven onder meer lezingen in scholen, aan hogescholen of universiteiten, voor mutualiteiten en allerlei instanties in de geestelijke gezondheidszorg. Doel is via duidelijke, doorleefde informatie het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving te vergroten.

Lees meer.

Facebook

We hebben daarnaast een eigen Facebookpagina waar we heel wat nieuws delen over bipolaire stoornis/depressie en over de GGZ-wereld in het algemeen.

Ga naar onze Facebookpagina.

Samenwerking in binnen- en buitenland

Tenslotte werkt Ups & Downs samen met andere verenigingen in Vlaanderen en het buitenland. Ofwel zetelt Ups & Downs in het bestuur, ofwel neemt de samenwerking een meer losse vorm aan.

1. Samenwerking met andere verenigingen in Vlaanderen

2. Internationale samenwerking