Missie

STERK MET BIPOLARITEIT EN DEPRESSIE*

U&D is sterk met kwetsbaarheid in eigen kracht om te zetten
U&D is sterk met hartelijkheid, herstel en hoop bij zelfhulpactiviteiten
U&D is sterk met preventie voor het behoud van het mentaal evenwicht

U&D is sterk met kennis, ervaring en inzichten over bipolariteit en depressie
U&D is sterk met werking door en voor lotgenoten
U&D is sterk met informatie, communicatie en publicaties
U&D is sterk met laagdrempelige toegankelijkheid
U&D is sterk met een jaarlijks Forum met kennis en ervaringsdeskundigheid
U&D is sterk met lotgenotencontact in regionale groepen
U&D is sterk met loyale en geëngageerde vrijwilligers
U&D is sterk met het betrekken van familie en naasten

U&D kan sterker worden met nieuwe en kwaliteitsvolle initiatieven
U&D kan sterker worden met giften, sponsoring en structurele financiële steun
U&D kan sterker worden met inzet van nieuwe vrijwilligers uit een breder netwerk
U&D kan sterker worden met meer leden, zowel ervaringsdeskundigen, naasten als professionele hulpverleners

Ups & Downs is de vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of depressie en hun omgeving.

Ups & Downs is sterk met meer dan 25 jaar ervaring 

* Disclaimer: ‘Sterk met bipolariteit en depressie’ betekent niet dat we ons in onze kwetsbaarheid ‘wentelen’.  Wel dat we – met of dankzij onze bipolaire gevoeligheid – streven naar een kwaliteitsvol, zinvol en gelukkig leven, net zoals elke andere mens op deze planeet.

 Wie zijn we?

Wij zijn een zelfhulpvereniging die in 1995 werd opgericht. Het doel van onze vereniging is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te ondersteunen bij het omgaan met en (h)erkennen van een bipolaire stoornis (ook manisch-depressieve stoornis genoemd) of een depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats via de maandelijkse bijeenkomsten van onze regionale praatgroepen. Het ‘lotgenootschap’, de bondgenootschap en de steun die de deelnemers aan elkaar hebben, onderscheiden deze bijeenkomsten van louter informatieve vergaderingen en maken de werking van Ups & Downs vzw uniek.

Lotgenotencontact

Momenteel zijn er 10 regiogroepen actief in Vlaanderen (Antwerpen, Brasschaat, Brugge, Brussel, Geel, Gent, Lede, Hasselt, Leuven en Mechelen . Deze praatgroepen worden volledig gedragen door vrijwilligers die meestal zelf patiënt zijn of familielid van iemand die een bipolaire stoornis heeft; ervaringsdeskundigen dus.

Neem een kijkje bij de regiogroepen

Ruime informatieverstrekking

Als je lid bent (€ 20 per gezin) ontvang je het driemaandelijkse tijdschrift Ups & Downs en krijg je ook kortingen op studiedagen en andere bijeenkomsten. Ups & Downs is ook actief op het vlak van een ruimere informatieverstrekking naar een groter publiek buiten de eigen zelfzorggroepen. Onze ambassadeurs geven lezingen in scholen, voor mutualiteiten of in samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Doel is om duidelijke maar ook doorleefde informatie te verstrekken en op die manier het taboe rond de bipolaire stoornis en depressie te doorbreken.

Samenwerking en belangenbehartiging

Het succes van onze vereniging wordt ook meebepaald door de samenwerking met andere verenigingen (Steunpunt GG, Trefpunt Zelfhulp, Similes, Uilenspiegel, de Nederlandse Plus Minus) en door de bereidwilligheid van sponsors. Net zoals een mens zijn sociaal netwerk broodnodig heeft voor zijn mentale stabiliteit, heeft onze vereniging een netwerk van partners nodig.
Ups & Downs krijgt ook een toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor de vrijwilligerswerking. Dit stelt ons in staat om de werkingskosten en investeringen te dekken en om beperkte projecten uit te voeren. Om ruimere projectwerking mogelijk te maken, is er nood aan een betaalde administratieve medewerker en/of een coördinator en dit is enkel mogelijk via een structurele toelage van de overheid.