Missie

Wij zijn een zelfhulpvereniging die in 1995 werd opgericht. Het doel van onze vereniging is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te ondersteunen bij het omgaan met en (h)erkennen van een bipolaire stoornis (ook manisch-depressieve stoornis genoemd) of een depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats via de maandelijkse bijeenkomsten van onze regionale praatgroepen. Het ‘lotgenootschap’, de bondgenootschap en de steun die de deelnemers aan elkaar hebben, onderscheiden deze bijeenkomsten van louter informatieve vergaderingen en maken de werking van Ups & Downs vzw uniek.  

Lotgenotencontact

Momenteel zijn er 11 regiogroepen actief in Vlaanderen (Antwerpen, Brasschaat, Brugge, Brussel, Geel, Gent, Lede, Hasselt, Leuven en Mechelen en Young in Zoersel). Deze praatgroepen worden volledig gedragen door vrijwilligers die meestal zelf patiënt zijn of familielid van iemand die een bipolaire stoornis heeft; ervaringsdeskundigen dus.

Neem een kijkje bij de regiogroepen

Ruime informatieverstrekking

Als je lid bent (€ 12 per gezin) ontvang je het driemaandelijkse tijdschrift Ups & Downs en krijg je ook kortingen op studiedagen en andere bijeenkomsten. Ups & Downs is ook actief op het vlak van een ruimere informatieverstrekking naar een groter publiek buiten de eigen zelfzorggroepen. Onze ambassadeurs geven lezingen in scholen, voor mutualiteiten of in samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Doel is om duidelijke maar ook doorleefde informatie te verstrekken en op die manier het taboe rond de bipolaire stoornis en depressie te doorbreken.

Samenwerking en belangenbehartiging

Het succes van onze vereniging wordt ook meebepaald door de samenwerking met andere verenigingen (Steunpunt GG, Trefpunt Zelfhulp, Similes, Uilenspiegel, de Nederlandse Plus Minus) en door de bereidwilligheid van sponsors. Net zoals een mens zijn sociaal netwerk broodnodig heeft voor zijn mentale stabiliteit, heeft onze vereniging een netwerk van partners nodig.
Ups & Downs krijgt ook een toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor de vrijwilligerswerking. Dit stelt ons in staat om de werkingskosten en investeringen te dekken en om beperkte projecten uit te voeren. Om ruimere projectwerking mogelijk te maken, is er nood aan een betaalde administratieve medewerker en/of een coördinator en dit is enkel mogelijk via een structurele toelage van de overheid.