Missie

Wij zijn een zelfhulpvereniging die in 1995 werd opgericht. Het doel van onze vereniging is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te ondersteunen bij het omgaan met en (h)erkennen van een bipolaire stoornis (ook manisch-depressieve stoornis genoemd) of een unipolaire depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats via de maandelijkse bijeenkomsten van onze regionale praatgroepen. Het ‘lotgenootschap’, de bondgenootschap en de steun die de deelnemers aan elkaar hebben, onderscheiden deze bijeenkomsten van louter informatieve vergaderingen en maken de werking van Ups & Downs vzw uniek.  

Regiogroepen 

Momenteel zijn er 11 groepen actief in Vlaanderen (Antwerpen, Brasschaat, Brugge, Brussel, Geel, Gent, Lede, Hasselt, Leuven, Mechelen en Young in Zoersel). Deze praatgroepen worden volledig gedragen door vrijwilligers die meestal zelf patiënt zijn of familielid van iemand die een bipolaire stoornis heeft; ervaringsdeskundigen dus.

De plaatselijke vrijwilligers organiseren deze bijeenkomsten één keer per maand. Bij deze groepsgesprekken wordt er aandacht besteed aan de individuele verhalen van de deelnemers, maar is er ook telkens plaats voor informatieverstrekking over de bipolaire stoornis en depressie. Vaak worden dan ook professionelen (psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten) uitgenodigd voor een lezing.

De plaatselijke vrijwilligers zijn meestal ook de regionale contactpersonen en vangen mensen op aan de telefoon. Ze geven op bekwame en doorleefde wijze de nodige informatie.

Neem een kijkje bij de regiogroepen.
Door de coronamaatregelen zijn de fysieke bijeenkomsten van de regionale praatgroepen tijdelijk opgeschort. Sommige groepen organiseren wel een videoconferentie.

Ruime informatieverstrekking

Als je lid bent (€ 12 per gezin) ontvang je het driemaandelijkse tijdschrift Ups & Downs en krijg je ook kortingen op studiedagen en andere bijeenkomsten. Ups & Downs is ook actief op het vlak van een ruimere informatieverstrekking naar een groter publiek buiten de eigen zelfzorggroepen. Onze ambassadeurs geven lezingen in scholen, voor mutualiteiten of in samenwerking met de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Doel is om duidelijke maar ook doorleefde informatie te verstrekken en op die manier het taboe rond de bipolaire stoornis en depressie te doorbreken.

Samenwerking

Het succes van onze vereniging wordt ook meebepaald door het vertrouwen waarmee andere verenigingen (Steunpunt GG, Trefpunt Zelfhulp, Similes, Uilenspiegel, de Nederlandse Plus Minus) met ons samenwerken en door de bereidwilligheid van sponsors. Net zoals een mens zijn sociaal netwerk broodnodig heeft voor zijn mentale stabiliteit, heeft onze vereniging een netwerk van partners nodig. Ups & Downs krijgt verder ook een toelage van de Vlaamse Gemeenschap (voor de vrijwilligerswerking). Dit stelt ons in staat om de werkingskosten en investeringen te dekken en om beperkte projecten uit te voeren. Om ruimere projectwerking mogelijk te maken, is er nood aan een betaalde administratieve medewerker en/of een coördinator en dit is enkel mogelijk via een structurele toelage van de overheid.