Herstel en werk

Volgens een veel gebruikte definitie is herstel een leven kunnen leiden dat naar eigen inzicht zinvol en bevredigend is, met of ‘voorbij’ de aandoening.
Herstelgerichte zorg is op alle niveaus van de geestelijke gezondheidszorg de norm geworden. Het begrip werd voor het eerst gedefinieerd in 1993 door professor William Anthony van de Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation.
Herstelgerichte of herstelondersteunende zorg is geen alternatieve behandelvorm, maar het persoonlijke proces van een individuele persoon die probeert om ondanks zijn of haar aandoening weer betekenis te geven aan het leven. In die herstelvisie is de hulpverlener de coach die je helpt om meer hoop te creëren voor de toekomst, om verantwoordelijkheid op te nemen, om los te komen van je aandoening en te realiseren dat je veel meer bent dan een patiënt. Opnieuw geloven in je eigen kunnen en de sociale en familiale rollen invullen die jij belangrijk acht: daar draait het om.

Wanneer je begint te herstellen van je ziekte is het normaal dat je ook in het gewone leven het heft opnieuw in handen wil nemen. Controle verwerven over je herstel is een belangrijk aspect van het genezingsproces. Hoe meer je terug op eigen benen kan staan hoe beter je geplaatst bent om je ziekte op afstand te houden. Een bipolaire stoornis raakt alle levensdomeinen – gezin, werk, financiën … – er is dus werk aan de winkel.

De Herstelacademie in Vlaanderen biedt kortdurende cursussen aan die focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen je om actief je herstel(proces) in eigen handen te nemen, bewuste stappen voorwaarts te zetten om daarna als volwaardige burger je plaats (weer) in te nemen in de maatschappij.

https://sociaal.net/achtergrond/herstelgericht-kijken/
https://www.psychosenet.nl/hulp-en-herstel/wat-is-herstel/

Opnieuw aan het werk

70% van de mensen die een psychisch probleem achter de rug hebben met (gedeeltelijke) werkloosheid tot gevolg, wil opnieuw aan het werk. De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) staat klaar om je daarbij te helpen. Voor mensen met een fysieke, mentale en/of psychische arbeidsbeperking is er GTB, Gespecialiseerde Team Bemiddeling.
De begeleiding vertrekt vanuit jouw loopbaanvraag. Wat zijn je sterke punten? Welke jobs passen bij jou? Het maakt niet uit welke uitkering je hebt. Als je een ziekte-uitkering ontvangt, gebeurt de bemiddeling van GTB uiteraard in samenspraak met je adviserende geneesheer. De bemiddeling is gericht op actie. Indien nodig volg je een stage, een opleiding of een sollicitatietraining. Ervaring op een werkvloer staat centraal. www.gtb.be

Stilstaan bij je huidige job of ander werk zoeken?

Als je al werk hebt, maar door je depressie of bipolaire stoornis niet meer goed in je vel zit en uitkijkt naar andere mogelijkheden, kun je terecht bij de centra voor loopbaanbegeleiding: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Jobcoaching op het werk?

Ervaar je omwille van je ziekte moeilijkheden op het werk?  
• Je takenpakket houdt te weinig rekening met je ziektebeeld?
• Het contact met je nieuwe baas verloopt stroef?
• Je stoot op onbegrip bij enkele collega’s?
• Je werkomstandigheden zijn onvoldoende aangepast?
Voor jou is er de Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst (GOB). De GOB-jobcoaches begeleiden je op een discrete manier. Je kan met al je vragen bij hen terecht. Ze helpen je bij de moeilijkheden op het werk en gaan samen met jou op zoek naar een oplossing op maat. www.vdab.be/arbeidshandicap/gob.shtml 

Arbeidscoaching via GGZ

De arbeidscoach GGZ begeleidt cliënten intensief in een traject naar een daadwerkelijke en bestendige professionele (re-) integratie (trajectbegeleiding). Hij (of zij) richt zich tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid die stabiliteit verworven hebben op een aantal levensdomeinen en de wens uiten naar betaalde arbeid.

Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers

Als je een diagnose hebt van bipolaire stoornis heeft je werkgever recht op een ondersteuningspremie als jouw kwetsbaarheid een impact heeft op het functioneren in je job. Dit helpt om rendementsverlies op het werk te compenseren.
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml

Mogelijke toepassingen van de premie

  • Je mag meer/langere pauzes nemen
  • Je mag minder uren werken met behoud van loon
  • Je krijgt meer (inwerk)tijd om je job uit te oefenen
  • Je krijgt meer begeleiding op het werk
  • Er kan gezocht worden naar een aangepast takenpakket.

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Ook als zelfstandige heb je recht op een Vlaamse ondersteuningspremie.
https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/znvop.shtml

Voor meer uitgebreide informatie over de bipolaire stoornis en depressie, download onze brochures op onze site.