Brussel

Wegens de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten van Ups & Downs Brussel voor de rest van het jaar 2020 online georganiseerd via Zoom. Wens je deel te nemen aan deze video-bijeenkomst, mail dan naar brussel@upsendowns.be.

Waar?

Online via Zoom. 

Wanneer?

Elke derde vrijdag van de maand tussen 19 en 21 uur.

Programma 2020

  • Vrijdag 16 oktober: online rondetafelgesprek & abespreking webinar Ups & Downs Forum van 10/10/2020.  Dit is een online Zoom-bijeenkomst. Wil je graag deelnemen, gelieve in te schrijven via mail naar brussel@upsendowns.be.
  • Vrijdag 20 november: Vrij rondetafelgesprek, online via Zoom.
  • Vrijdag 18 december: Vrij rondetafelgesprek, online via Zoom

    Wil je graag deelnemen aan de bovenstaande Online Zoom bijeenkomsten, gelieve in te schrijven via mail naar brussel@upsendowns.be.

Contactpersoon Ups & Downs
Rebecca: 0486 61 44 10 (na 20 uur)
E-mail: brussel@upsendowns.be 

Contactpersoon Funambule 
Bernd (NL):  0495 71 05 74
Telefonisch contactlijn Funambule (FR): 0492 56 79 31
E-mail : info@funambuleinfo.be 
Franstalige Website : www.funambuleinfo.In