Brussel

Waar?

Vanaf september hebben de bijeenkomsten opnieuw fysiek plaats op een nieuwe locatie: 
DE MARKTEN
Oude Graanmarkt 5   –   1000 Brussel   –   www.demarkten.be
Ups & Downs Brussel komt bijeen in Conferentiezaal 1 (zie ook de digitale signalisatieborden ter plaatse)

Wanneer?

Telkens de derde dinsdag van de maand van 19u tot 21u (met pauze).

  • Dinsdag 21/09/2021 : Rondetafelgesprek : Hoe heb je de coronaperiode zonder fysieke bijeenkomsten ervaren en wat was het effect op je gemoed toen er meer mogelijk werd en wordt? Hoe heb je de zoom-vergaderingen ervaren of wat heeft je tegengehouden om er aan deel te nemen? Wat zijn je verwachtingen ivm onze bijeenkomsten voor de toekomst? 
  • Dinsdag 19/10/2021 : Rondetafelgesprek : onderwerp nog te bepalen
  • Dinsdag 16/11/2021  : Rondetafelgesprek : onderwerp nog te bepalen 
  • Dinsdag 21/12/2021  : Rondetafelgesprek : onderwerp nog te bepalen

Contactpersonen

Contactpersoon Ups & Downs
Rebecca: 0486 61 44 10 (na 20 uur)
E-mail: brussel@upsendowns.be 

Contactpersoon Funambule 
Bernd (NL):  0495 71 05 74
Telefonisch contactlijn Funambule (FR): 0492 56 79 31
E-mail : info@funambuleinfo.be 
Franstalige Website : www.funambuleinfo.