Brussel

Waar?

OPGELET: wegens de recente Corona-maatregelen worden de fysieke bijeenkomsten vervangen door online bijeenkomsten via Zoom voor de drie komende maanden !

DE MARKTEN
Oude Graanmarkt 5   –   1000 Brussel   –   www.demarkten.be
Ups & Downs Brussel komt bijeen in Conferentiezaal 1 (zie ook de digitale signalisatieborden ter plaatse)

Wanneer?

Telkens de derde dinsdag van de maand van 19u tot 21u (met pauze).

Wegens de Corona-maatregelen worden er de komende drie maanden geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd.

We schakelen over op online bijeenkomsten via Zoom op volgende data:

  • Dinsdag 21/12/2021: Online Rondetafelgesprek via Zoom van 19u tot 21u !
  • Dinsdag 18/01/2022: Online Rondetafelgesprek via Zoom van 19u tot 21u !
  • Dinsdag 15/02/2022: Online Rondetafelgesprek via Zoom van 19u tot 21u !

    Wens je deel te nemen aan deze online bijeenkomsten, schrijf je dan per mail in op brussel@upsendowns.be 

Contactpersonen

Contactpersoon Ups & Downs 
Rebecca: 0486 61 44 10 (bereikbaar tussen 18 u en 21u)
E-mail: brussel@upsendowns.be 

Contactpersoon Funambule 
Bernd (NL):  0495 71 05 74
Telefonisch contactlijn Funambule (FR): 0492 56 79 31
E-mail : info@funambuleinfo.be 
Franstalige Website : www.funambuleinfo.