Internationale links

www.plusminus.nl: Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen in Nederland.

www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl: samenwerkingsverband tussen Nederlandse experten en ervaringsdeskundigen. Zeer informatieve website.

Naasteninkracht.nl: samenwerkingsverband tussen verschillende GGZ-organisaties in Nederland met interessante informatie voor de omgeving van de personen met een psychische kwetsbaarheid.

Samensterkzonderstigma.nl: Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is en men zich bewust wordt van stigma en de impact ervan.

Boven Jan: Community voor mensen met vragen over hun eigen mentale gezondheid of die van hun naaste.

Stichting Petra etcetera: Informatie en ervaringskennis over leven met een bipolaire stoornis.

www.trimbos.nl: Nederlands instituut voor geestelijke gezondheid onderzoekt en deelt kennis over GGZ, mentale veerkracht, verslaving, alcohol, roken, drugs, gamen en gokken …

www.nesda.nl: Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA)

www.mentaalvitaal.nl: Nederlandse versie van de gelukscoach.

www.brainwiki.nl: Brainwiki is een product van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De website is ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. 

www.gamian.eu: Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe

www.eufami.org: European Federation of Associations of Families of People with mental illness

www.mhe-sme.org: Mental health Europe

https://edubirdie.com/blog/college-student-bipolar-disorder-guide:  A guide for students with bipolar disorder.