Werking regiogroepen

Op onze maandelijkse bijeenkomsten is iedereen welkom die een bipolaire stoornis of  depressie heeft, of die iemand in zijn nabije omgeving heeft die deze psychische kwetsbaarheid heeft. 
Regionale praatgroepen organiseren maandelijkse bijeenkomsten in tien steden over heel Vlaanderen verspreid, waar ook partner, familie en vrienden welkom zijn. Tijdens die bijeenkomsten leren we van elkaars ervaring en kennis. Herstel, veerkracht en positief denken staan daarbij voorop

Deze bijeenkomsten worden begeleid door onze regioverantwoordelijken: vrijwilligers die ervaring hebben in het modereren van een groep. De meeste vrijwilligers hebben ervaring (gehad) met bipolaire stoornis of depressie en zijn dus ervaringsdeskundigen. Op die bijeenkomsten kun je terecht voor ervaring uit eerste hand en een luisterend oor (geen professionele begeleiding). Individuele verhalen van de deelnemers komen aan bod in een veilige setting. Wat in de groep wordt verteld, blijft uiteraard binnen de groep.

Regelmatig nodigen we ook gastsprekers uit die ons informeren over actuele thema‘s. Professionelen hulpverleners (psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten) nemen dan het woord.

In principe zijn de bijeenkomsten voor betalende leden, maar de eerste keer kun je altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen, ook zonder lid te zijn. Neem gerust contact op met de regioverantwoordelijken van uw groep voor meer informatie! Opmerking: voor uw deelname aan een regionale bijeenkomst vragen we een bescheiden bijdrage, variërend van 1 tot 3 euro, afhankelijk van de huur van de zaal.

Hieronder de programma’s van de regiogroepen.