Contact

Ups & Downs Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of depressie en hun omgeving.

Maatschappelijke zetel:
Tenderstraat 14
9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0457.753.193

Dagelijks Bestuur Ups & Downs:
Voorzitter: Rebecca Müller
Ondervoorzitters: Patrick Colemont en Lieve De Brabandere
Penningmeester: Wilfried Danschotter
Secretaris: Ann Briers

Telefonisch contact: zie de verantwoordelijken van de regiogroepen.

E-mail: info@upsendowns.be

(Ere)lidmaatschap

Lidmaatschap

Word lid van Ups & Downs en betaal een bijdrage van € 20.

Voor lidmaatschap in het buitenland wordt € 40 aangerekend vanwege de extra portkosten.

Erelidmaatschap

Met een bijdrage van € 35 (of meer) laat je ons weten dat je onze organisatie genegen bent en je het waardevolle vrijwilligerswerk van Ups & Downs rond bipolaire stoornis en chronische depressie wil steunen. Voor meer informatie contacteer ons via info@upsendowns.be.

Hoe?

De betaling van de bijdrage op de rekening:

BE58 4280 1159 6179

Op naam van:
Ups & Downs vzw
Tenderstraat 14
9000 Gent

Met vermelding van LID of ERELID, naam, e-mailadres + leveringsadres (mocht dat anders zijn dan de persoon die betaalt). Als de @ niet aanvaard wordt in het e-mailadres, mag je dat vervangen door ‘at’.

Wat?

De betaling van deze (ere)lidmaatschapsbijdrage levert volgende voordelen op:

  • Je wordt lid van onze vereniging (meteen ook je gezin: partner en kinderen).
  • Je ontvangt driemaandelijks ons tijdschrift Ups & Downs.
  • Omwille van praktische redenen ontvang je het tijdschrift bij de eerstvolgende uitgave, samen met eventuele voorgaande nummers van dit jaar. Je ontvangt dus zeker de volledige jaargang. Bij registratie na 1 december ben je lid voor het daaropvolgende jaar.
  • Je geniet van kortingen bij congressen, bijeenkomsten of groepsoverstijgende infoavonden met sprekers die zich buigen over de bipolaire stoornis of chronische depressie.

Opgelet

Er wordt geen lidkaart noch bevestigingsbrief gestuurd, maar in het kwartaal (maart, juni, september, december) volgend op je inschrijving ontvang je onze driemaandelijkse tijdschriften. Mocht je deze niet ontvangen of heb je vragen over je lidmaatschap, dan kan je altijd terecht op info@upsendowns.be

Steun ons

Giften

Belangrijk nieuws! Sinds 1 januari 2021 zijn giften aan Ups & Downs fiscaal aftrekbaar! (Het attest wordt uitgereikt in het jaar dat volgt.)

Steun onze werking! Ups & Downs krijgt geen werkingssubsidies. Onze vereniging draait dus volledig op onze enthousiaste vrijwilligers. Dankzij jouw bijdrage kunnen we onze werking ter ondersteuning van lotgenoten en hun omgeving verstevigen en verder uitbouwen.  

Wil je onze werking dit jaar ondersteunen met een gift, dan krijg je van de belastingen een vermindering van 45 % op het gestorte bedrag. Dit kan voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis (de giften kunnen ook opgesplitst worden), die op onze rekening staan ten laatste op 31 december. Zo kost een gift van 40 euro je slechts 22 euro, want je krijgt 18 euro terug. Een gift van 100 euro kost je 55 euro. 

De betaling van de bijdrage kan op de rekening: BE58 4280 1159 6179 op naam van: Ups & Downs vzw Tenderstraat 14, 9000 Gent. Mededeling: ‘gift’, + vermelding van naam, voornaam + e-mailadres. Dat laatste hebben we nodig om het registratienummer op te vragen. (Een vereiste van het ministerie van Financiën.)

Opgelet! Wil bij de overschrijving de gift aub niet combineren met een andere betaling. Hernieuwing van lidmaatschap dient via een aparte overschrijving te gebeuren. Als je geen belasting betaalt, krijg je ook geen aftrek.

Steun onze vereniging via Trooper zonder dat je dat iets kost

Ben je een van onze trouwe fans en wil je graag onze vereniging financieel steunen, zonder dat het jou 1 eurocent kost? Dat kan heel simpelweg door jouw online aankopen te verrichten via Trooper.be. Via één muisklik steun je én onze organisatie én zowat 1000 Belgische bedrijven bij jouw online aankopen. 

Online aankopen via Trooper kost geen enkele moeite en is ook bijzonder simpel. Wil je toch graag eerst wat uitleg over Trooper? Dan kan je dit filmpje bekijken

Benefietactie

We krijgen soms voorstellen van personen die voor ons aan fondsenwerving willen doen. Door een wandeling, kaart- of spaghetti-avond te organiseren of een ludieke uitdaging te laten sponsoren kan je Ups & Downs helpen. Heb ook jij interesse om een activiteit op touw te zetten ten voordele van Ups & Downs? Contacteer ons voor mogelijke initiatieven of vragen: contact@upsendowns.be.

Belangrijke Levensmomenten

Een geboorte, een trouw, een verjaardag of een jubileum, allemaal prachtige momenten waarbij je vrienden en familie kan vragen om op het rekeningnummer van Ups & Downs een gift te doen ter gelegenheid van jullie feest, en ten voordele van onze werking. Zo heeft jouw gelukkig moment ook een weldoende invloed op anderen. We bezorgen jou in dat geval een lijst met namen en de giften die we ontvangen hebben. Interesse? Contacteer ons voor voorstellen of vragen: info@upsendowns.be.