Contact

Ups & Downs Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of depressie en hun omgeving.

Maatschappelijke zetel:
Tenderstraat 14
9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0457.753.193

Dagelijks Bestuur Ups & Downs:
Voorzitter: Rebecca Müller
Ondervoorzitters: Patrick Colemont en Lieve De Brabandere
Penningmeester: Wilfried Danschotter
Secretaris: Ann Briers

Telefonisch contact: zie de verantwoordelijken van de regiogroepen.

E-mail: contact@upsendowns.be

(Ere)lidmaatschap

Lidmaatschap

Word lid van Ups & Downs en betaal een bijdrage van 12 €.

Erelidmaatschap

Met een bijdrage van € 25 (of meer) laat je ons weten dat je onze organisatie genegen bent en je het waardevolle vrijwilligerswerk van Ups & Downs rond bipolaire stoornis en chronische depressie wil steunen. Voor meer informatie contacteer ons via contact@upsendowns.be.

Hoe?

De betaling van de bijdrage op de rekening:

BE58 42801159 6179

Op naam van:
Ups & Downs vzw
Tenderstraat 14
9000 Gent

Met vermelding van LID of ERELID, naam, e-mailadres + leveringsadres (mocht dat anders zijn dan de persoon die betaalt).

Wat?

De betaling van deze (ere)lidmaatschapsbijdrage levert volgende voordelen op:

  • Je wordt lid van onze vereniging (meteen ook je gezin: partner en kinderen).
  • Je ontvangt driemaandelijks ons tijdschrift Ups & Downs.
  • Omwille van praktische redenen ontvang je het tijdschrift bij de eerstvolgende uitgave, samen met eventuele voorgaande nummers van dit jaar. Je ontvangt dus zeker de volledige jaargang. Bij registratie na 1 december ben je lid voor het daaropvolgende jaar.
  • Je geniet van kortingen bij congressen, bijeenkomsten of groepsoverstijgende infoavonden met sprekers die zich buigen over de bipolaire stoornis of chronische depressie.

Opgelet

Er wordt geen lidkaart noch bevestigingsbrief gestuurd, maar in het kwartaal (maart, juni, september, december) volgend op je inschrijving ontvang je onze driemaandelijkse tijdschriften. Mocht je deze niet ontvangen of heb je vragen over je lidmaatschap, dan kan je altijd terecht op contact@upsendowns.be

Steun ons

Giften

Ondersteun onze werking. Onze vereniging draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Dankzij jouw steun kunnen we onze werking ter ondersteuning van lotgenoten verstevigen en verder uitbouwen. Dankzij jouw steun staan we sterker in onze strijd voor een wereld zonder taboes op psychische problemen.

De betaling van de bijdrage kan op de rekening: BE58 42801159 6179, op naam van: Ups & Downs vzw Tenderstraat 14 9000 Gent.
Tot onze spijt kunnen we voorlopig nog geen fiscaal attest geven.

Benefietactie

We krijgen soms voorstellen van personen die voor ons aan fondsenwerving willen doen. Door een wandeling, kaart- of spaghetti-avond te organiseren of een ludieke uitdaging te laten sponsoren kan je Ups & Downs helpen. Heb ook jij interesse om een activiteit op touw te zetten ten voordele van Ups & Downs? Contacteer ons voor mogelijke initiatieven of vragen: contact@upsendowns.be.

Belangrijke Levensmomenten

Een geboorte, een trouw, een verjaardag of een jubileum, allemaal prachtige momenten waarbij je vrienden en familie kan vragen om op het rekeningnummer van Ups & Downs een gift te doen ter gelegenheid van jullie feest, en ten voordele van onze werking. Zo heeft jouw gelukkig moment ook een weldoende invloed op anderen. We bezorgen jou in dat geval een lijst met namen en de giften die we ontvangen hebben. Interesse? Contacteer ons voor voorstellen of vragen: contact@upsendowns.be.