Ambassadeurs

Onze uitgangspunten

Volgens studies krijgt één persoon op vier te maken met psychische problemen in zijn of haar leven.
Twee tot drie procent van de Vlamingen kampt met een bipolaire stoornis.
In onze samenleving rust er nog te vaak een taboe op psychische aandoeningen en worden mensen met een psychische kwetsbaarheid gestigmatiseerd.

Wie zijn wij?

Wij zijn ervaringsdeskundigen en werken als vrijwilliger voor Ups & Downs.
Wij zijn vergevorderd in ons herstelproces en delen onze ervaringskennis graag met jullie.

Onze visie

Ervaringsdeskundigen betekenen een meerwaarde voor de (zelf)zorg van personen met een psychische kwetsbaarheid.
Vanuit hun ervaring zijn ze goed geplaatst om de stem te zijn van deze personen.

Onze missie

Wij bieden getuigenissen, lezingen en psycho-educatie op maat.
Als ambassadeurs zien wij het als onze missie om het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten.
Dat willen wij nastreven door:

• psychische kwetsbaarheid, in het bijzonder de bipolaire stoornis, bespreekbaar te maken
• getuigenissen te brengen van ons herstelverhaal en tips en tricks aan te reiken die het herstelproces bevorderen
• de meerwaarde van lotgenotencontact in het herstelproces toe te lichten
• het belang te benadrukken om de naaste omgeving (familie, vrienden, …) te betrekken bij de zorgverlening
• kennis en ervaringen uit te wisselen over de (re-)integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in het (on)betaalde arbeidscircuit

Onze doelgroepen

• Alle instanties binnen de geestelijke gezondheidszorg (cliënten en/of hulpverleners)
• Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.