Ups & Downs Forum 2021

    – feesteditie 25 jaar – 

‘Praten is zilver, luisteren is goud!’

Zaterdag, 9 oktober 2021

Programma

10.00 u          
Ontvangst ‘live’ deelnemers

10.20 u          
Inloggen voor ‘online’ deelnemers

10.30 u          
Opening door moderator Patrick Colemont

10.40 u          
Welkom door voorzitter Rebecca Müller

10.50 u          
Parallel sessies
     1. An Peeters, auteur en ervaringsdeskundige ‘Wordt het ooit weer licht? Wanneer depressie je leven steelt’
     2. Mie Nijs, lid Ups & Downs en ervaringsdeskundige ‘Mijn herlevensverhaal’
     3. Tom Van Daele, auteur en docent ‘Steun van je smartphone? Tips en tools voor bipolaire stoornis’

12.00 u          
Lunch- en middagpauze       

13.00 u          
Opening door moderator Patrick Colemont

13.15 u          
Stefaan Baeten, directeur PC St. Hiëronymus en mantelzorger ‘Psychiatrie en familie: een persoonlijk verhaal’

14.15 u          
Intermezzo door Yammie Fishel, lid Ups & Downs Young

14.30 u          
Pascal Sienaert, psychiater en auteur ‘Leven met een bipolaire stoornis: herstel met ups en downs’

15.30 u          
Pauze

16.00 u          
Interview met Hélène De Vos, actrice en ervaringsdeskundige

16.45 u          
Uitreiking van de Ups & Downs prijs door Maaike Cafmeyer, meter van Ups & Downs

17.00 u           
Afsluiting

Waar?

Guislain vormingscentrum, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent.
Het vormingscentrum is gemakkelijk te bereiken via openbaar vervoer. Hierbij meer informatie over de bereikbaarheid.

Voor wie met de wagen komt: er is ook een ruime, gratis parking vlak voor het vormingscentrum. 

Inschrijven

Verschillende formules zijn mogelijk:

1. Fysieke deelname
Halve dag (voormiddag of namiddag) of hele dag. Per categorie deelnemers zijn er verschillende prijzen, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Opgepast: aantal plaatsen voor live deelname is beperkt. Het is niet mogelijk om zich de dag zelf aan te melden, als men niet vooraf is ingeschreven en betaald heeft.

Leden Ups & Downs (ledentarief geldt voor heel het gezin),
Similes, Uilenspiegel, OPGanG, Plusminus (NL), Anoiksis (NL) + studenten


Niet-leden


Professionals

Voormiddag: onthaal, koffiepauze en lunch inbegrepen


€ 15


€ 25


€ 55

Namiddag: koffiepauze en receptie, geen lunch


€ 15


€ 25


€ 55

Hele dag (all in): onthaal, lunch, 2 koffiepauzes en receptie


€ 25


€ 40


€ 80

2. Online deelname


Leden


Niet-leden


Professionals 


Online deelname


€ 10


€ 15


€ 25

Je deelname is definitief na ontvangst van je betaling; je krijgt daarvoor geen herinneringsmail. Je mag het vereiste bedrag storten op rekening: IBAN: BE58 4280 1159 6179 – BIC: KREDBEBB, op naam van: Ups & Downs vzw, Tenderstraat 14, 9000 Gent, met vermelding van voornaam en naam van de deelnemer + ‘Forum  2021’. 

Opnamelink wordt nagestuurd naar alle deelnemers.

Uiterste inschrijvingsdatum: 2 oktober 2021
Opgepast: slechts 1 deelnemer per formulier invullen.