Welkom op de website van Ups & Downs

  English   Volg ons op Facebook

Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van Ups & Downs zo uniek maakt.

Lees meer!In de kijker

Nieuwe Ups & Downs Regiogroep in Geel van start in maart 2014

Vanaf 13 maart 2014 start er een nieuwe Ups & Downs lotgenotengroep in Geel.

Deze groep komt bij elkaar in het Cultureel Centrum De Werft in Geel, telkens op de eerste donderdagavond van de maand om 19.00 uur.
Klik hier voor het programma van de groep Geel.

Klik hier voor een overzicht van alle Regionale Ups & Downs groepen.

Nieuwe Ups & Downs Regiogroep in Roeselare van start op 22 mei 2014

Op 22 mei 2014 start er een nieuwe Ups & Downs lotgenotengroep voor patiënten en familieleden in Roeselare.

De bijeenkomsten van deze groep hebben plaats in het Cultuurcentrum De Spil in Roeselare, telkens op de derde donderdagavond van de maand om 19.00 uur.
Klik hier voor het programma van de groep Roeselare

Klik hier voor een overzicht van alle Regionale Ups & Downs groepen.

Oproep tot deelname aan Bachelorproef: Gezocht Mantelzorgers van depressieve personen

Zorgen voor een naaste met een depressieve stoornis is niet evident en brengt vaak heel wat unieke uitdagingen met zich mee. Voor heel wat mensen kunnen deze uitdagingen te veel worden, waardoor ze zelf last kunnen krijgen van zowel psychische als lichamelijke problemen. Daarom besloot deze laatstejaarsstudente Bachelor Toegepaste Psychologie haar bachelorproef toe te spitsen op de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers voor unipolaire depressieve personen. De bedoeling van het onderzoek is om aan de hand van een aantal interviews een antwoord te vinden op wat voor ondersteuning mantelzorgers van mensen met een depressieve stoornis nodig hebben.

Elke partner, ouder, broer, zus of kind die regelmatig zorg verlenen aan een naaste met een unipolaire depressieve stoornis kan deelnemen. Wens je mee te werken, neem dan contact op met Corveleijn Chelsea, Laatstejaarsstudente Bachelor Toegepaste Psychologie, Howest Brugge: chelsea.corveleijn@student.howest.be

Een korte voorstelling van het onderzoek vind je hier: Voorstelling Onderzoek Mantelzorgers

Nieuwe pagina: Activiteiten: Ups & Downs wandelingen

Naast de maandelijkse regionale bijeenkomsten organiseert Ups & Downs ook één maal per maand een gezamenlijke wandeling. Dit initiatief heeft verschillende doelen. Eerst en vooral is het de bedoeling mensen tot beweging te brengen. Het is bewezen dat beweging bevorderlijk is voor de geestelijke gezondheid en zelfs preventief en heilzaam kan werken. Een tweede reden is het sociale aspect: je ontmoet je groepslotgenoten in een andere omgeving en je kan tevens kennis maken met lotgenoten van andere regio's. Vanaf nu kan je de verslagen van deze activiteiten hier terug vinden.

Spoedig herstel!? Over hoop, eigen kracht, regie
Eerste Vlaamse hersteldag
Kunstencentrum Vooruit Gent - 3 december 2013

De geestelijke gezondheidszorg evolueert, op vele gebieden. Een evolutie die velen nauw aan het hart ligt is de centrale plaats die patiënten/cliënten/gebruikers in het gehele zorgproces innemen, en hoe zij en hulpverleners met mekaar omgaan. In de herstelbenadering stuurt de patiënt het zorgproces en de professionele hulpverlener heeft een ondersteunende – empowerende – rol om die doelen te helpen bereiken. Belangrijk is te focussen op mogelijkheden van mensen met psychische kwetsbaarheid i.p.v. op hun beperkingen. En zoals Geoff Shepherd zegt, hoop is de motor van het leven. Dat alles vertaalt zich in nieuwe ontwikkelingen en begrippen: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, patiëntenparticipatie, kwartiermaken, buddydiensten, …


Hersteldag
Deze ideeën verdienen een breed publiek. We willen ze tonen in projecten waar patiënten een andere dan klassieke rol spelen en in zorgorganisaties die buiten de geëigende paden wandelen. We brengen hen samen en maken ze zichtbaar voor alle geïnteresseerde patiënten, en familieleden, en hulpverleners, niet te vergeten. Informatie en inzenden: www.hersteldag.be

Oproep
Kunstencentrum Vooruit heeft vele zalen. Die willen we een dag lang vullen met voorbeelden en resultaten van herstelwerkzaamheden. Vandaar deze oproep. We nodigen iedereen uit om initiatieven, projecten, ideeën, … in te zenden. Dat kan onder vorm van een workshop, een poster, een video, een gedicht, toneel, een creatief werk, … Zend in en het organisatiecomité stelt er een prikkelend programma uit samen. Inzenden kan tot 10 september! We verheugen ons al op uw bijdragen.

Deelnemen
Vanaf eind september starten de inschrijvingen. We verwelkomen iedereen die gelooft dat mensen met psychische problemen zelf richting kunnen geven aan hun psychische problemen en hun leven en dat met anderen willen delen. Spoedig Herstel!? is een initiatief van het Vlaams Herstelplatform, een ontmoetingsplaats over herstel binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, www.vvgg.be , Contact: rik@vvgg.be

Studienamiddag “Ouder en kind: KOPP-el in zorg”
Familieplatform Geestelijke Gezondheid
ALM Berchem - 5 december 2013 - 12.15u tot 16.30u

In 2010 ontwikkelde KOPP-Vlaanderen een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek). Het werkmodel biedt de mogelijkheid om, tijdens de behandeling van de patiënt (de ouder), bijzondere aandacht te hebben voor de positie en beleving van het kind. Want aandacht voor het kind nu, vermindert het risico op problemen later. In samenwerking met de Vlaamse Overheid en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid werd dit werkmodel de voorbije 2 jaar met succes geïmplementeerd in verscheidene Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen.

Tijdens deze studienamiddag worden, in aanwezigheid van Vlaams Minister Van Deurzen, het verloop en de resultaten van de implementatie toegelicht. Hulpverleners die het werkmodel in de praktijk toepassen komen aan het woord, alsook patiënten die het aangeboden kregen in hun behandeling.

Het Familieplatform
Het Familieplatform wil bijdragen tot een beter begrip van de beleving en noden van familieleden bij zorgverleners, beleid en samenleving. We vertrekken vanuit de kennis en kracht die bij families aanwezig zijn. Het is dus een uitwisselings- en kennisplatform en doet aan belangenbehartiging rond gemeenschappelijke thema’s. De stichtende leden van het Familieplatform zijn de volgende: Centrum ZitStil, Similes vzw, Huntington Liga vzw, Ups & Downs vzw, Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa vzw, Vlaamse Alzheimerliga vzw, Vlaamse Vereniging Autisme vzw, Werkgroep Verder

Praktisch
Donderdag 5 december 2013 van 12.15u – 16.30u in ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.
Deelnameprijs: 35 euro
Voor meer informatie en inschrijving (vanaf september):
benkwanten@cggwaasendender.bemarijke.vermeulen@familieplatform.be.
Meer informatie: www.koppvlaanderen.be en www.familieplatform.be


GEDWONGEN OPNAME

Ups & Downs heeft in 2010 een project opgestart rond gedwongen opname. Het doel hiervan is een opleiding en een brochure uit te werken voor advocaten die bij gedwongen opnames optreden. Zo wil Ups & Downs hen de juiste informatie bezorgen over de bipolaire stoornis en andere psychische stoornissen. Dit kan een grote hulp betekenen voor de advocaten in het begrijpen van hun cliënten en bijdragen tot een correcte dienstverlening. In 2011 kreeg Ups & Downs de steun van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB). Stafhouder Eddy Boydens was meteen overtuigd van het belang van ons voorstel. Ons project past immers duidelijk in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de OVB. Er werden reeds twee namiddagopleidingen voor advocaten georganiseerd. Op de sessies op 19/02/2013 in Sint-Truiden en op 26/02/2013 in het Guislain in Gent waren telkens ongeveer 65 deelnemers aanwezig: advocaten uit alle balies van Vlaanderen. Wegens het grote succes, zal er dus nog een derde opleiding worden georganiseerd in het najaar. Klik hier om de brochure ‘Tips voor Advocaten’ te downloaden.

GEESTELIJK GEZOND VLAANDEREN

De VVGG (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) stelde op 20 december een nieuwe portaalwebsite voor : www.geestelijkgezondvlaanderen.be.
Deze site is bedoeld als een wegwijzer, waar je overkoepelende informatie kan vinden over geestelijke gezondheidszorg. Bovendien wil men hiermee psychische klachten uit de taboe-sfeer halen en onder de aandacht brengen.
De lancering van de website ging dan ook gepaard met heel wat media-aandacht. Pierre Belpaire, regioverantwoordelijke Brugge en bestuurslid van de VVGG, gaf 2 interviews:

Online hulp voor afhankelijkheid van drugs en alcohol

Ongeveer de helft van de patiënten met een bipolaire stoornis hebben in hun leven episoden van misbruik van of verslaving aan alcohol en of drugs. Het gezamenlijk voorkomen heeft een negatieve invloed op het beloop en kosten van beide stoornissen. De diagnostiek en behandeling van deze gezamenlijk voorkomende stoornissen is complex en tijdrovend. Beide aandoeningen moeten tegelijkertijd behandeld worden. (Uit : Bipolaire stoornissen en middelengebruik, Jan van Zaane, psychiater Stichting Buitenamstel Geestgronden. Lees hier het volledige artikel).

Betrap je jezelf er op dat je te vaak alcohol of cannabis gebruikt om je psychische klachten te verzachten? Dan is één van deze 2 online tools misschien iets voor jou?

Andere nuttige e-mental-health tools vind je bij onze links.

Nieuwe editie van de Zelfzorggids

De nieuwe editie van de ZELFZORGGIDS "Alles wat je moet weten over de manisch-depressieve of bipolaire stoornis - Een informatiebron voor patiënten en familieleden" is er!
Het boekje is verkrijgbaar via de post en via onze regionale groepen. (zie publicaties).
Liever downloaden in pdf? Klik hier.
Met dank aan de Koning Boudewijnstichting, en de experten Dr. Wyckaert en Dr. Beelaert.