Welkom op de website van Ups & Downs

  English   Volg ons op Facebook

Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van Ups & Downs zo uniek maakt.

Lees meer!in de kijkerFacebook

Vrouwelijke deelnemers met depressie gezocht

Bent u een vrouw?
Heeft of had u ooit last van depressies?
Dan is uw hulp gevraagd voor de wetenschap!

Voor een studie omtrent de ervaring van stress bij mensen met depressie zoekt de onderzoeksgroep “GRASP” aan het Universitaire ziekenhuis Leuven dringend vrouwelijke deelnemers. Deze studie zal onderzoeken of mensen met een depressie stress anders ervaren dan mensen zonder een depressie. Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur waarbij het ziekenhuis 2 keer bezocht dient te worden. U gaat vragenlijsten beantwoorden, een bloedstaal wordt verzameld en u zal een taak met de computer moeten uitvoeren.

We nodigen u graag uit om mee te doen als u:
- Momenteel een psychiatrische diagnose van unipolaire depressie heeft of ooit in uw leven een unipolaire depressie heeft gehad;
- Minstens 18 jaar oud bent;
- Een vrouw bent;
- Geen medicatie neemt voor uw bloeddruk (zoals beta-blokkers).

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Als U geïnteresseerd bent, aarzel dan zeker niet het onderzoeksteam te contacteren!

Voor meer informatie: Email: carmen.schiweck@kuleuven.be Telefoon: 0465/27 30 27

Wat is manie, wat is depressie, wat is psychose?

Prof. Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen in Amsterdam, legt het in een filmpje glashelder uit.

'Bij depressie is er eigenlijk van alles te weinig: je hebt nergens zin in, je ziet het niet meer zitten, je hebt geen energie. Bij manie is er van alles te veel. Je doet veel, je voelt je fantastisch, je bent niet af te remmen. En dat je niet meer te corrigeren bent, dát noemen we eigenlijk een psychose. Een diepe depressie is óók een psychose', aldus psychiater Ralph Kupka.

Forum Ups & Downs - 11e editie
Zaterdag 7 oktober 2017

De 11e editie van ons jaarlijkse forum was - opnieuw - een groot succes. De zaal in het Vormingscentrum Guislain (Gent) was tot de nok toe gevuld. De aandachtige aanwezigen hingen aan de lippen van een rits boeiende sprekers: Dr. psychiater Erik Thys (Psycho-educatieve strip "Alles en niets"), Dr. David Dewulf (Zelfcompassie) en BV, Evi Hanssen. Uiteraard ontbrak ook Maaike Cafmeyer, onze “meter” niet. Zij reikte de zesde Ups & Downs-prijs uit aan Evi Hanssen.

Kon je er niet bij zijn en ben je toch geïnteresseerd in de inhoud? Bekijk onderstaande teksten en presentaties.

Programma Forum 2017
Persbericht Prijs Ups & Downs
Samenvatting Alles en Niets van Dr. Erik Thys
Presentatie Dr. Erik Thys
Tekst Evi Hanssen
Tekst kunstwerk van Anja Meijs
Tekst zelfcompassie van Dr. David Dewulf
Presentatie Dr. David Dewulf

Mooie korte docu over bipolariteit van de hand van Mustafa El-Kharoiti, met getuigenissen van onze leden.

Ups & Downs in Goed Gevoel

Erika (regioverantwoordelijke Ups en Downs Geel) en haar dochter Anke zijn erin geslaagd om het taboe rond bipolaire stoornis verder te doorbreken door mee te werken aan een artikel in Goed Gevoel, februari 2017: "Hoge pieken, diepe dalen". De belangrijke boodschap die Erika en Anke in dit artikel willen meegeven: "praten". Praat met hulpverleners. Praat met familie en vrienden. Praat met lotgenoten. Praat met je kinderen. Lees het interview in Goed Gevoel hier: 'Interview Goed Gevoel februari 2017'

KOPPELING, een nieuwe vzw is geboren!

KOPPELING vzw heeft een hart voor Kinderen van Ouders met een Psychische Problematiek (KOPP). De laatste jaren bestaat er een groeiende aandacht voor mensen met een psychische problematiek en hun omgeving. Toch is er nog een groot tekort aan hulp en zeker voor de kinderen van deze personen. Vanuit een voelbaar tekort aan hulpverlening maar voornamelijk omwille van de grote onwetendheid rond KOPP, is Koppeling geboren. Koppeling zal zich via verschillende kanalen inzetten voor deze kwetsbare maar veerkrachtige groep kinderen!

De vzw organiseert groepsbijeenkomsten en activiteiten om Kinderen van Ouders met Psychische Problemen samen te brengen. Hier leren ze elkaar kennen en kunnen ze van elkaar leren. Daarenboven ondervinden de kinderen dat ze niet alleen zijn. Op een professionele maar speelse manier laat Koppeling de kinderen kennis maken met hun eigen krachten en talenten. En hoe ze deze kunnen gebruiken. Ook als het met mama of papa even moeilijker gaat. Maar Koppeling zoekt ook samen met hen naar vertrouwensfiguren in hun omgeving waarbij ze terecht kunnen.

Koppeling vzw is gevestigd te Ekeren en spitst zich voornamelijk toe op organisaties, scholen en andere instellingen in de regio Antwerpen.

In het najaar 2016 startte Koppeling we met een eerste groep voor kinderen van 8-12 jaar te Ekeren (Antwerpen). Zowel kinderen, ouders, familie, leerkrachten, hulpverleners en alle andere geïnteresseerden zijn welkom.
-
Meer informatie? www.koppelingvzw.be
Een vraag? Mail naar hallo@koppelingvzw.be
-

Neem deel aan KU Leuven-onderzoek naar depressie en geheugentraining

Onderzoek toont aan dat mensen die meer kans lopen op een depressie vaak minder goed zijn in het ophalen van specifieke herinneringen. Zij zullen vaker vage, meer algemene herinneringen hebben. Dit wordt gezien bij deze mensen tijdens hun depressie, maar ook vaak wanneer de depressie al voorbij is. Dus zelfs wanneer de depressie stilaan van de baan is, blijven mensen vaak worstelen met die geheugenproblemen. Die algemene herinneringen houden mensen dan kwetsbaar voor nieuwe depressies. Daarom heeft de KU Leuven (Faculteit Psychologie) een training ontwikkeld waarin deelnemers hun geheugen gaan trainen en leren om specifiekere herinneringen op te halen.

Lijkt het vaak alsof andere mensen herinneringen met veel meer detail kunnen beschrijven dan jij? Lukt het je niet om heel concrete details op te halen uit je geheugen? Ben je geïnteresseerd in een aanvullende korte training die je geheugen verbetert, en kan helpen om depressieve klachten te verminderen? Schrijf je dan hier in.

Getuigenis van Erika over haar bipolaire stoornis

Getuigenis van Erika over haar bipolaire stoornis. Hoe ervaart zij deze ziekte en hoe gaat zij daarmee om. Radioreportage gemaakt door Arne Merlo. Arne is student journalistiek aan de Thomas More hoge school in Mechelen.

Onderzoek naar Bipolaire Stoornis en Ontsteking

De Universiteit Antwerpen zoekt personen met een bipolaire stoornis tussen de 18 en 65 jaar die momenteel kampen met een depressieve, hypomane of manische episode. Kom je in aanmerking en wil je deelnemen aan een onderzoek naar de mogelijke rol van ontsteking in het ontstaan van een bipolaire stoornis, neem gerust een kijkje op volgende link: https://onderzoekbipolairestoornis.wordpress.com

Daarnaast kunt u ook meer info verkrijgen bij seline.vandenameele@uantwerpen.be of op het nummer 015 30 40 28.

Bedankt voor uw interesse!

Volwassenen tussen de 23 en 65 jaar die ooit een depressie doormaakten en op dit moment ten minste zes maanden niet meer depressief zijn.

De Universiteit Gent (UGent) biedt in het kader van onderzoek rond hervalpreventie bij depressie, een preventieve interventie aan. Zo wensen we in de toekomst mensen met een depressie beter te kunnen helpen en zoveel mogelijk te voorkomen dat ze hervallen. Het onderzoek bestaat uit 3 meetmomenten in Gent, de interventie zelf kan online uitgevoerd worden van thuis uit en bestaat uit 10 sessies cognitieve training van elk maximum 20 minuten over een periode van 14 dagen. Er wordt een financiële vergoeding voorzien.

Opgelet: volwassenen met een bipolaire stoornis komen niet in aanmerking voor deelname aan deze fase van het onderzoek.

Meer info kunt u vrijblijvend verkrijgen via Kristof.Hoorelbeke@UGent.be of op 0470/694092 (gelieve een boodschap op voicemail na te laten).

Meer achtergrond in het interview op radio1: www.radio1.be/programmas/vandaag/online-therapie

of in het artikel in de Standaard: www.standaard.be/cnt/dmf20150331_01608944 omtrent hogervermeld onderzoek dat op de preventieve waarde van deze interventie wijst.

Leven met Ups & Downs

Personen die te kampen hebben met de bipolaire stoornis
of chronische depressie en hun omgeving aan het woord


In deze publicatie geven verschillende patiënten en personen uit de dichte omgeving hun diepste zielenroerselen bloot. Het zijn stuk voor stuk mooie, eerlijke en ontroerende verhalen en pakkende gedichten, geïllustreerd door unieke kunstwerken van de hand van lotgenoten. We hebben een selectie gemaakt uit de kunstwerken van de collectie van de vzw PsycArt, die o.a. praktische ondersteuning biedt aan kunstenaars die te kampen hebben met psychische ziektebeelden door tentoonstelling voor hen te organiseren. Verder hebben we ook een aantal typerende werken geselecteerd van de Gentse kunstenares, Santina Chirulli. Op het Ups & Downs Forum van 2013 hebben we haar schilderij ‘Ricordi – Chicago Skyline’ als Ups & Downs prijs overhandigd aan Minister Guy Vanhengel.

Klik hier om de brochure ‘Leven met Ups & Downs’ te downloaden.
Klik hier voor meer informatie over PsycArt.
Klik hier voor meer informatie over de kunstwerken van Santina Chirulli.

Activiteiten: Ups & Downs wandelingen

Naast de maandelijkse regionale bijeenkomsten organiseert Ups & Downs ook eenmaal per maand een gezamenlijke wandeling. Dit initiatief heeft verschillende doelen. Eerst en vooral is het de bedoeling mensen tot beweging te brengen. Het is bewezen dat beweging bevorderlijk is voor de geestelijke gezondheid en zelfs preventief en heilzaam kan werken. Een tweede reden is het sociale aspect: je ontmoet je groepslotgenoten in een andere omgeving en je kan tevens kennis maken met lotgenoten van andere regio's. Vanaf nu kan je de verslagen van deze activiteiten hier terug vinden.


GEDWONGEN OPNAME

Ups & Downs heeft in 2010 een project opgestart rond gedwongen opname. Het doel hiervan is een opleiding en een brochure uit te werken voor advocaten die bij gedwongen opnames optreden. Zo wil Ups & Downs hen de juiste informatie bezorgen over de bipolaire stoornis en andere psychische stoornissen. Dit kan een grote hulp betekenen voor de advocaten in het begrijpen van hun cliënten en bijdragen tot een correcte dienstverlening. In 2011 kreeg Ups & Downs de steun van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB). Stafhouder Eddy Boydens was meteen overtuigd van het belang van ons voorstel. Ons project past immers duidelijk in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de OVB. Er werden reeds twee namiddagopleidingen voor advocaten georganiseerd. Op de sessies op 19/02/2013 in Sint-Truiden en op 26/02/2013 in het Guislain in Gent waren telkens ongeveer 65 deelnemers aanwezig: advocaten uit alle balies van Vlaanderen. Wegens het grote succes, zal er dus nog een derde opleiding worden georganiseerd in het najaar. Klik hier om de brochure ‘Tips voor Advocaten’ te downloaden.

GEESTELIJK GEZOND VLAANDEREN

De VVGG (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) stelde op 20 december een nieuwe portaalwebsite voor : www.geestelijkgezondvlaanderen.be.
Deze site is bedoeld als een wegwijzer, waar je overkoepelende informatie kan vinden over geestelijke gezondheidszorg. Bovendien wil men hiermee psychische klachten uit de taboe-sfeer halen en onder de aandacht brengen.
De lancering van de website ging dan ook gepaard met heel wat media-aandacht. Pierre Belpaire, regioverantwoordelijke Brugge en bestuurslid van de VVGG, gaf 2 interviews:

Online hulp voor afhankelijkheid van drugs en alcohol

Ongeveer de helft van de patiënten met een bipolaire stoornis hebben in hun leven episoden van misbruik van of verslaving aan alcohol en of drugs. Het gezamenlijk voorkomen heeft een negatieve invloed op het beloop en kosten van beide stoornissen. De diagnostiek en behandeling van deze gezamenlijk voorkomende stoornissen is complex en tijdrovend. Beide aandoeningen moeten tegelijkertijd behandeld worden. (Uit : Bipolaire stoornissen en middelengebruik, Jan van Zaane, psychiater Stichting Buitenamstel Geestgronden. Lees hier het volledige artikel).

Betrap je jezelf er op dat je te vaak alcohol of cannabis gebruikt om je psychische klachten te verzachten? Dan is één van deze 2 online tools misschien iets voor jou?

Andere nuttige e-mental-health tools vind je bij onze links.

Nieuwe editie van de Zelfzorggids

De nieuwe editie van de ZELFZORGGIDS "Alles wat je moet weten over de manisch-depressieve of bipolaire stoornis - Een informatiebron voor patiënten en familieleden" is er!
Het boekje is verkrijgbaar via de post en via onze regionale groepen. (zie publicaties).
Liever downloaden in pdf? Klik hier.
Met dank aan de Koning Boudewijnstichting, en de experten Dr. Wyckaert en Dr. Beelaert.