Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Tijdschrift

Abonnement:
Als lid van Ups & Downs ontvangt u automatisch het driemaandelijks tijdschrift.
Omwille van praktische redenen ontvangt u het tijdschrift bij de eerstvolgende uitgave.(U ontvangt dus zeker vier exemplaren op jaarbasis.)

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Hoofdredacteur: Rebecca Müller
Vormgeving: Annemie Lemahieu

Verantwoordelijk uitgever:
Ups & Downs vzw
Tenderstraat 14
9000 Gent

Prijs per los nummer:
€ 0,75 (exclusief port- en administratiekosten; deze bedragen € 1,15); dus voor een individuele verzending betekent dit een beperkt bedrag van € 1,90.

U kunt hier het vierde kwartaal van 2015 downloaden als PDF

U kunt hier het derde kwartaal van 2015 downloaden als PDF

U kunt hier het tweede kwartaal van 2015 downloaden als PDF

U kunt hier het eerste kwartaal van 2015 downloaden als PDF

U kunt hier het vierde kwartaal van 2014 downloaden als PDF

U kunt hier het derde kwartaal van 2014 downloaden als PDF

U kunt hier het tweede kwartaal van 2014 downloaden als PDF

U kunt hier het eerste kwartaal van 2014 downloaden als PDF