Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Sponsors

Voor het drukwerk van onze publicaties en voor de organisatie van onze evenementen verkrijgen we sponsoring van verschillende farmaceutische bedrijven. Onze sponsors hebben geen inspraak in de inhoud van onze publicaties. Wij wensen enkel objectieve informatie te verspreiden.

Het standpunt van Ups & Downs in verband met het al dan niet nemen van medicatie en de keuze ervan, is dat dit een individuele aangelegenheid is. De aangewezen gesprekspartner is de eigen behandelende arts.


Vlaamse Overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse Overheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 
Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen.
 
Nu Skin Nu Skin.
 
Janssen-Cilag NV. Janssen-Cilag NV.
 
Music for Life Music for Life.
 
Janssen Club 69 / Studio Brussel.